Preise

PREISLISTE 2020

begriff preis
20 Juni – 3 Juli 180 PLN/tag
3 Juli – 11 Juli 260 PLN/tag
11 Juli – 16 August 350 PLN/tag
16 August – 23 August 

23 August – 30 August

30 August – 6 September

260 PLN/tag

180 PLN/tag

150 PLN/tag