Regulamin

 • Domki wynajmowane są na turnusy 7 dniowe (od soboty do soboty, poza wysokim sezonem terminy do uzgodnienia.) 
 • Doba w domku rozpoczyna się o godz.16.00, a kończy dnia następnego o godz.10.00.
 • Wstępne rezerwacje przyjmujemy mailowo lub telefonicznie.
 • Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest przesłanie formularza rezerwacji i wpłata zadatku w wysokości 30% .
 • Po otrzymaniu wpłaty zostanie wysłane potwierdzenie.
 • Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu ośrodka.
 • Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu.
 • W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do uregulowania pozostałej kwoty za pobyt oraz opłaty klimatycznej ( zgodnie z obowiązującymi stawkami w gminie).
 • Przyjazdy do ośrodka do godz. 22:00 – późniejsze przybycie wymaga uzgodnienia telefonicznego.
 • Przekazanie oraz zdanie domku odbywa się w obecności pracownika ośrodka.
 • W dniu przyjazdu Goście ośrodka zobowiązani są do zapoznania się z wyposażeniem oraz stanem technicznym domku jak również zgłoszeniem ewentualnych usterek i braków. Nie zgłoszenie niezgodności podczas meldunku jest równoznaczne z ich akceptacją.
 • Goście korzystający z domków ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń będących na wyposażeniu powstałe z ich winy lub z winy osób ich odwiedzających.
 • Awarie i usterki należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji ośrodka.
 • Za zagubione klucze wynajmujący ponosi koszt w wysokości 50zł.
 • Cisza nocna obowiązuję miedzy godziną 23.00-7.00.
 • Ośrodek zamykany jest miedzy godziną 22.00-7.00.
 • W przypadku zakłócania wypoczynku innym wczasowiczom właściciel ośrodka może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym regulamin bez zwrotu kosztów pobytu.
 • Właściciel nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione.
 • W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 • Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 • Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi na terenie całego ośrodka w szczególności na palcu zabaw.
 • Do jednego domku przysługuje jedno miejsce postojowe dla samochodu. (drugi samochód za uzgodnieniem).
 • Właściciel nie bierze odpowiedzialności za kradzieże, uszkodzenia pojazdów i inne straty.

Prosimy o zachowanie porządku i czystości oraz segregację odpadów na ternie ośrodka aby zapewnić komfort innym wczasowiczom.